გამანაწილებელი და
მართვის ფარების წარმოება

ძალოვან გამანაწილებელ და მართვის ფარებს მნიშვნელოვანი ფუნქცია აკისრია ნებისმიერ თანამედროვე ტიპის  შენობაში. ფარების შერჩევისას გასათვალისწინებელია შემდეგი ფაქტორები: გარემო პირობებისადმი მედეგობა, უსაფრთხოება, კომპაქტურობა, სანდოობა და გამოყენების სიმარტივე.

ინსტა უზრუნველყოფს  საცხოვრებელიკომერციული და სამრეწველო მოხმარების ძალოვანი და მართვის ფარების  პროექტირებას/აწყობას. წარმოების პროცესში საამქროს პროფესიონალ ტექნიკოსთა გუნდი ითვალისწინებს ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ ფაქტორს.

მსოფლიოს წამყვანი მწარმოებლების მაღალხარისხიანი კომპონენტების გამოყენება და პროცედურული ტესტირება კომპანიას ხარისხის მუდმივი კონტროლის საშუალებას აძლევს.

 

პანელების ტიპები

ჩვენი შემოთავაზება

ჩვენ ვაწყობთ ძალოვან გამანაწილებელ და მართვის ფარებს ინდივიდუალური დაკვეთით, რომელიც სრულ შესაბამისობაშია თქვენს მოთხოვნებთან:

  • დაბალი ძაბვის გამანაწილებელი ფარები (0,4 კვ)
  • საშუალო ძაბვის გამანაწილებელი ფარები (6/10 კვ)
  • ძრავების მართვის ფარები
  • საწარმოო ავტომატიზაციის მართვის პანელები
  • ციფრული და ტელესაკომუნიკაციო კარადები
  • განათებისა და ჭკვიანი სახლის მართვის კარადები
  • შენობის მართვის სისტემის კარადები

ჩვენი დამოკიდებულება
ხარისხისადმი

ჩვენს მიერ აწყობილი გამანაწილებელი ფარები აღჭურვილია მხოლოდ მაღალი რეპუტაციის მქონე მწარმოებლების ელექტროტექნიკური კომპონენტებით, რომლებიც სრულ შესაბამისობაშია ევროპულ სტანდარტებთან. პროფესიონალიზმის ზრდა, ხარისხის მუდმივი კონტროლი და ეფექტური შიდა პროცესები უზუნველყოფს მომხმარებლის მოთხოვნების დაკმაყოფილებას.

 

კომპანიის ხარისხის მართვის ყველა პროცესი სერტიფიცირებულია ISO 9001:2015-ის მიხედვით და ყოველწლიურად მოწმდება ხარისხის გარე აუდიტის TÜV Süd-ის მიერ.