ავტომატიზაცია - კომპლექსური მომსახურება

ინსტა ავტომატიზირებული მართვისა და კონტროლის მიმართულებით მომსახურებათა ფართო სპექტრს სთავაზობს მომხმარებელს: კონსულტაცია, პროექტირება და პროგრამული უზრუნველყოფა, ძალოვანი და მართვის ფარების აწყობა, ელექტრო სისტემების მონტაჟი და მათი ექსპლუატაციაში გაშვება.

ინსტას სერტიფიცირებულ ინჟინერ-სპეციალისტთა გუნდი მზად არის ნებისმიერი სირთულის ამოცანის გადასაჭრელად.

 

 

ძირითადი მიმართულებები:

შენობის მართვის სისტემა (BMS)

თანამედროვე და ეფექტური მართვა

შენობის თანამედროვე სისტემების მარტივად მართვისა და ენერგოეფექტურობის მისაღწევად აუცილებელია ინტეგრირებული გადაწყვეტილებების შემუშავება.

მაქსიმალური კომფორტისა და უსაფრთხოების მისაღწევად, ინსტა უზრუნველყოფს მართვის სისტემების ინტეგრირებას, ინსტალაციასა და მაღალი დონის ტექნიკურ მომსახურებას.

შენობის მართვის სისტემა (BMS) სხვადასხვა ქვესისტემების ინტეგრირებისა და მართვის საშუალებას იძლევა, როგორებიცაა:  HVAC (გათბობა, კონდიცირება, ვენტილაცია) , ელექტროენერგიის აღრიცხვიანობა, კვების მართვა, სახანძრო უსაფრთხოებისა და დაცვის სისტემა. თანამედროვე კვლევების მიხედვით, კარგად დაგეგმილ BMS სისტემას, შენობის ექსპლუატაციაში გაშვებისთანავე შეუძლია ენერგიის დახარჯების 30%-მდე შემცირება. სასტუმროებისსავაჭრო ცენტრების და სხვა მსგავსი ტიპის შენობა-ნაგებობების სასიცოცხლო ციკლის ანალიზმა გამოავლინარომ BMS სისტემის დანერგვა საექსპლუატაციო და ტექნიკური მომსახურების ხარჯებს მნიშვნელოვნად ამცირებს

Siemens Building Technologies-ის სერთიფიცირებული პარტნიორის რანგშიინსტამ საქართველოს მასშტაბით მრავალი კომერციული კლიენტისთვის დაამუშავა, დანერგა და შეასრულა Desigo CC™ -ზე დაფუძნებულ შენობის მართვის სისტემების მომსახურება

ამასთან ერთად, ინსტა გთავაზობთ გაყიდვების შემდგომ ტექმომსახურებას.

ინდუსტრიული ავტომატიზაცია

წარმოების დანახარჯების მინიმიზაცია პროდუქტიულობის ზრდის ხარჯზე

საწარმოებს ვთავაზობთ საინჟინრო გადაწყვეტილებებს, საწარმოო პროცესების ავტომატიზაციას, მოდიფიცირებას, საექსპლუატაციო და ტექ. მომსახურებას.

საწარმოო პროცესების ეფექტური ავტომატიზაცია უზრუნველყოფს:

• სარგებლისა და პროდუქტიულობის ზრდას;
• რესურსების მართვის ოპტიმიზაციას;
• აქტივების ეფექტურად მართვას;
• უსაფრთხოების რისკების შემცირებას.

ინსტა დაგეხმარებათ მასშტაბური, აპრობირებული და თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღებაში.

ჭკვიანი სახლი

თანამედროვე ცხოვრების სტილი კომფორტის მაღალი დონით

თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება უზრუნველყოფს განათების, კლიმატის, უსაფრთხოების, ჟალუზების, ფონური გახმოვანებისა და სხვა სისტემების მართვის შესაძლებლობას. 

ჩვენ გთავაზობთ KNX სტანდარტზე დაფუძნებული ჭკვიანი სახლის სისტემებს დისტანციური და საკაბელო გადაწყვეტილებების სახით, თქვენი ბინის მშენებლობის ნებისმიერ ეტაპზე:  აშენებისას, გარემონტებისას, გაფართოებისას ან უბრალოდ ტექნოლოგიური გაუმჯობესებისას.

ჩვენი ავტომატიზაციის ინჟინრები, რომლებიც KNX სისტემების სერტიფიცირებული ინტეგრატორები არიან, დაგეხმარებიან თქვენი არჩევანის განხორციელებაში.

Smart House Functions