სალტეგამტერები

თანამედროვე ელექტროსისტემის მოსაწყობად მნიშვნელოვანია სტანდარტების შესაბამისი სალტეგამტარების შერჩევა. სხვადასხვა ობიექტებზე, განათების მოსაწყობად, ხშირად გამოიყენება სალტეგამტარები, რომლის მრავალფეროვანი არჩევანიც შეგიძლიათ იხილოთ "ინსტას" მაღაზიასა და ლოჯისტიკურ ცენტრში.

holland-warehouse-848x480
  • ძალოვანი - 63-6000ა სალტეგამტარები
  • განათების სალტეგამტარები
EAE Technology