პროექტის 
შესახებ.

ისტორია

თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში (MOMA TBILISI), წარმოდგენლია ცნობილი ფერმწერის, ზურაბ წერეთლის და სხვა თანამედროვე ხელოვანთა ნამუშევრები. 

არსებული შენობა განახლდა და გაფართოვდა. ჩვენი მისია გახლდათ სივრცის მოდერნიზება და პრეზენტაბელური, უსაფრთხო გარემოს შექმნა..

სამუშაოს მოცულობა

  • მთავარი გამანაწილებელი ფარისა და ქვეფარების აწყობა/მონტაჟი. 
  • სახანძრო სიგნალიზაციის  სისტემის მონტაჟი. 
  • ავარიული კვების წყაროს მიწოდება და მონტაჟი - დიზელ-გენერატორი. 
  • BMS სისტემის დანერგვა. 
  • სპეციალური განათების დაპროექტებასანათების მიწოდება და მონტაჟი. 
  • უწყვეტი კვების წყაროს მიწოდება და მონტაჟი. 
  • ყველა სახის ელექტროსამონატაჟო სამუშაოები. 

 

MOMA (10)

გალერეა