პროექტის
შესახებ.

ისტორია

გამორჩეული საცხოვრებელი კომპლექსი ქალაქის ცენტრში

სამუშაოების მოცულობ

  • მთავარი გამანაწილებელი ფარისა და ყველა სხვა ფარის აწყობა და მონტაჟი. 
  • ყველა სახის ელექტროსამონატაჟო სამუშაოები. 
  • სანათების მიწოდება და მონტაჟი. 
  • უწყვეტი კვების წყაროს მიწოდება და მონტაჟი 
m2 at hippodrome (6)

გალერეა