საქართველოს ბანკი

პროექტის
შესახებ.

ისტორია

საქართველოს ბანკის სათავო ოფისი -  საბანკ და ფინანსური მომსახურების სფეროში საქართველოს  ერთ-ერთი წამყვანი კომპანია.

სამუშაოების მოცულობა

  • საშუალო ძაბვის ქვესადგურის მიწოდება/მონტაჟი. 
  • მთავარი გამანაწილებელი ფარისა და ქვეფარების აწყობა/მონტაჟი. 
  • ავარიული კვების წყაროს მიწოდება/მონტაჟი - დიზელ-გენერატორი. 
  • BMS სისტემის დანერგვა. 
  • სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემის მონტაჟი. 
  • სანათების მიწოდება/მონტაჟი. 
  • ყველა სახის დაბალი ძაბვის ელექტროსამონატაჟო სამუშაოები. 
Bank of Georgia 7

გალერეა