საქართველოს ბანკი

პროექტის
შესახებ.

ისტორია

საქართველოს ბანკის სათავო ოფისი –  საბანკო და ფინანსური მომსახურების სფეროში საქართველოს  ერთ-ერთი წამყვანი კომპანია.

სამუშაოების მოცულობა

  • საშუალო ძაბვის ქვესადგურის მიწოდება/მონტაჟი. 
  • მთავარი გამანაწილებელი ფარისა და ქვეფარების აწყობა/მონტაჟი. 
  • ავარიული კვების წყაროს მიწოდება/მონტაჟი – დიზელ-გენერატორი. 
  • BMS სისტემის დანერგვა. 
  • სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემის მონტაჟი. 
  • სანათების მიწოდება/მონტაჟი. 
  • ყველა სახის დაბალი ძაბვის ელექტროსამონატაჟო სამუშაოები. 
Bank of Georgia 7
Bank of Georgia 3
Feature

Cable Raceway

A channel to run cables through, that mounts on a wall, or a desk, or some other surface, concealing wires or cables so your set-up looks nice and pretty. It’s legitimately one of the most useful and versatile cable management tools for both home users and professionals.

გალერეა