ბკ კაპიტალი

პროექტის 
შესახებ.

ისტორია

რამადა ენკორ თბილისი - სასტუმროთა საერთაშორისო ბრენდია, გულთბილი და მეგობრული გარემოთი, რომელიც მუდმივად პროფესიონალურ და სანდრო მომსახურებას სთავაზობს მომხმარებელს. 

სამუშაოების მოცულობ

  • საშუალო ძაბვის ქვესადგურის მიწოდება და მონტაჟი. 
  • მთავარი გამანაწილებელი ფარისა დაქვეფარების წყობა/მონტაჟი. 
  • სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემის მიწოდება/მონტაჟი (სიმენსი).  
  • BMS სისტემის დანერგვა (სიმენსი). 
  • სანათების მიწოდება/მონტაჟი. 
  • უწყვეტი კვების წყაროს მიწოდება/მონტაჟი.
  • ყველა სახის ელექტროსამონტაჟო სამუშაოების განხორციელება.
Ramada (15)

გალერეა