ავტომატური ამომრთველები და გაჟონვის რელეები

უსაფრთხოების ნორმების მიხედვით, მნიშვნელოვანია, ზუსტი ტექნიკური სპეციფიკაციის მიხედვით შეარჩიოთ ავტომატური ამომრთველები და გაჟონვის რელეები.

"ინსტაში" მუდმივ მარაგშია ევროპული ბრენდების: Siemens, Eaton, Noark, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი, ავტომატური ამომრთველები და გაჟონვის რელეები.

  • MCB ავტომატური ამომრთველი
  • MCCB ავტომატური ამომრთველი
  • ACB ავტომატური ამომრთველი
  • დიფერენციალური გაჟონვის რელე
  • გადამრთველები
  • გამთიშველები
siemens logo
Eaton Logo
Noark Logo