ავტომატური ამომრთველები & გაჟონვის რელეები

უსაფრთხოების ნორმების მიხედვით, მნიშვნელოვანია, ზუსტი ტექნიკური სპეციფიკაციის მიხედვით შერჩეული ავტომატური ამომრთველებისა და გაჟონვის რელეების შერჩევა.

"ინსტაში" მუდმივ მარაგშია საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ავტომატური ამომრთველები და გაჟონვის რელეები.

  • MCB ავტომატური ამომრთველი
  • MCCB ავტომატური ამომრთველი
  • ACB ავტომატური ამომრთველი
  • დიფერენციალური გაჟონვის რელე
  • გადამრთველები
  • გამთიშველები
logoebi-48
logoebi-16
logoebi-39