კოდი
აღწერა
JUAC582AL 2-ანი ჩარჩო
კოდი
აღწერა
HI-C7SC-E4 დისკური ხერხი 185მმ დისკი, 1100ვტ, 5500ბრ/წთ
HI-C7SF-E4 დისკური ხერხი 190მმ დისკი, 1050ვტ, 5000ბრ/წთ
HI-C7U2-LA დისკური ხერხი 190მმ დისკი, 1200ვტ, 5500ბრ/წთ
HI-C9U2-LA დისკური ხერხი 2000ვტ, 500ბრ/წთ წრის სიღმე 867მმ
კოდი
აღწერა
HI-DC120V-L2 ბურღი ბუდეების ამოსაღებად 900ვტ, 600-1400ბრ/წთ, რევერსიული
კოდი
აღწერა
JUPMK360WW ჭერის მოძრაობის დეტექრორი რელეური გამოსასვლელით
კოდი
აღწერა
Ex9BN B1ავტომატური ამომრთველი 6კა 1ა 2პოლუსა
Ex9BN B2ავტომატური ამომრთველი 6კა 2ა 2პოლუსა
Ex9BN B3ავტომატური ამომრთველი 6კა 3ა 2პოლუსა
Ex9BN B4ავტომატური ამომრთველი 6კა 4ა 2პოლუსა
Ex9BN B6ავტომატური ამომრთველი 6კა 6ა 2პოლუსა
Ex9BN B8ავტომატური ამომრთველი 6კა 8ა 2პოლუსა
Ex9BN B10ავტომატური ამომრთველი 6კა 10ა 2პოლუსა
Ex9BN B13ავტომატური ამომრთველი 6კა 13ა 2პოლუსა
Ex9BN B16ავტომატური ამომრთველი 6კა 16ა 2პოლუსა
Ex9BN B20ავტომატური ამომრთველი 6კა 20ა 2პოლუსა
Ex9BN B25ავტომატური ამომრთველი 6კა 25ა 2პოლუსა
Ex9BN B32ავტომატური ამომრთველი 6კა 32ა 2პოლუსა
Ex9BN B40ავტომატური ამომრთველი 6კა 40ა 2პოლუსა
Ex9BN B50ავტომატური ამომრთველი 6კა 50ა 2პოლუსა
Ex9BN B63ავტომატური ამომრთველი 6კა 63ა 2პოლუსა
Ex9BN C1ავტომატური ამომრთველი 6კა 1ა 2პოლუსა
Ex9BN C2ავტომატური ამომრთველი 6კა 2ა 2პოლუსა
Ex9BN C3ავტომატური ამომრთველი 6კა 3ა 2პოლუსა
Ex9BN C4ავტომატური ამომრთველი 6კა 4ა 2პოლუსა
Ex9BN C6ავტომატური ამომრთველი 6კა 6ა 2პოლუსა
Ex9BN C8ავტომატური ამომრთველი 6კა 8ა 2პოლუსა
Ex9BN C10ავტომატური ამომრთველი 6კა 10ა 2პოლუსა
Ex9BN C13ავტომატური ამომრთველი 6კა 13ა 2პოლუსა
Ex9BN C16ავტომატური ამომრთველი 6კა 16ა 2პოლუსა
Ex9BN C20ავტომატური ამომრთველი 6კა 20ა 2პოლუსა
Ex9BN C25ავტომატური ამომრთველი 6კა 25ა 2პოლუსა
Ex9BN C32ავტომატური ამომრთველი 6კა 32ა 2პოლუსა
Ex9BN C40ავტომატური ამომრთველი 6კა 40ა 2პოლუსა
Ex9BN C50ავტომატური ამომრთველი 6კა 50ა 2პოლუსა
Ex9BN C63ავტომატური ამომრთველი 6კა 63ა 2პოლუსა
კოდი
აღწერა
HI-SP18VA-LA პოლირების მანქანა 1250ვტ, 0-3400ბრ/წთ 180მმ დისკით
კოდი
აღწერა
JUAC581AL 1-ანი ჩარჩო
კოდი
აღწერა
PL6-B6\3 ავტომატური ამომრთველი 6ა 3 პოლუსა
PL6-B63\3 ავტომატური ამომრთველი 63ა 3 პოლუსა
PL6-C4\3 ავტომატური ამომრთველი 4ა 3 პოლუსა
PL6-C6\3 ავტომატური ამომრთველი 6ა 3 პოლუსა
PL6-C10\3 ავტომატური ამომრთველი 10ა 3 პოლუსა
PL6-C16\3 ავტომატური ამომრთველი 16ა 3 პოლუსა
PL6-C20\3 ავტომატური ამომრთველი 20ა 3 პოლუსა
PL6-C25\3 ავტომატური ამომრთველი 25ა 3 პოლუსა
PL6-C32\3 ავტომატური ამომრთველი 32ა 3 პოლუსა
PL6-C40\3 ავტომატური ამომრთველი 40ა 3 პოლუსა
PL6-C50\3 ავტომატური ამომრთველი 50ა 3 პოლუსა
PL6-C63\3 ავტომატური ამომრთველი 63ა 3 პოლუსა
კოდი
აღწერა
PC-FL SWITCH SF 6TX\2FX ST ოპტიკა LAN გადამყვანი
PC-MACX MCR-SL-CAC-5-I გარდამქმნელი 1-5ა 4-20მა
PC-MCR-C-I-I-00-DC გამამეორებელი 4-20მა
PC-MCR-C-UI-UI-DCI გამაძლიერებელი 4-20-4-20მა 0-10-0-10ვ
PC-MCR-FL-C-UI-2UI-DCI გამაძლიერებელი 1 4-20მა-2 4-20მა
PC-MCR-FL-T-LP-I თერმომმიმწოდის მისაერთებელი უნივერსალური
PC-MCR-SLP-1-S-UI-O გარდამქმნელი 1-5ა 1-10ვ
PC-MCR-T-UI-E გარდამსახი 1000ომ 4-20მა
PC-MCR-TTL-RS232-E შემაერთებელი კაბელი
PC-MCR-VAC-UI-O-DC გარდამქმნელი 0-370აC 0-10დC 4-20mA დენი ძაბვა
PC-MCR\PI-CONF-WIN პროგრამული უზრუნველყოფა
PC-ME 6,2 TBUS-2 1,5\5 ბაზა +24ვ
PC-MINI MCR-SL-PT100-UI 0-10ვ თერმომეტრის მისაერთებელი
PC-MINI MCR-SL-TC-UI ტემპერატურის გარდამქნელი თერმოწყვილისათვის
PC-OPT-24DC\48DC\100 ოპტო განამხოლოებელი
PC-PSM-KAD 9 SUB 25\BS კაბელის გადამყვანი 25pin/9pin
PC-TRIO-UPS\1AC\24DC\ 5 უწყვეტი კვბის წყარო
PC-VS-PP-R-1XRJ45-SCC პაჩ პანელი
კოდი
აღწერა
HI-C9SA2-E4 უნივერსალური ტორსული ხერხი 225მმ ფიქს. სიჩქარე, რბილი სტარტი 2000ვტ, 5000ბრ/წთ
კოდი
აღწერა
AT0-11-1-I დამაბოლოვებელი ამომრთველი
AT0-11-1-IA დამაბოლოვებელი ამომრთველი
AT4\11-S\I\AR დამაბოლოვებელი ამომრთველი
AT4\11-S\I\S დამაბოლოვებელი ამომრთველი
ATO-11-1-IR დამაბოლოვებელი ამომრთველი
LS-11\L დამაბოლოვებელი ამომრთველი
LS-11\RL დამაბოლოვებელი ამომრთველი
LS-11\RLA დამაბოლოვებელი ამომრთველი
LS-11\S დამაბოლოვებელი ამომრთველი
კოდი
აღწერა
aTSE 712\10, 160KVA, 6\0.4KV, Dyn 11ტრანფორმატორი 6/0.4 160კვა
aTSE 730\10, 250KVA, 6\0.4KV, Dyn 11ტრანფორმატორი 6/0.4 250კვა
aTSE 742\10, 315KVA, 6\0.4KV, Dyn 11ტრანფორმატორი 6/0.4 315კვა
aTSE 752\10, 400KVA, 6\0.4KV, Dyn 11ტრანფორმატორი 6/0.4 400კვა
aTSE 762\10, 500KVA, 6\0.4KV, Dyn 11ტრანფორმატორი 6/0.4 500კვა
aTSE 772\10, 630KVA, 6\0.4KV, Dyn 11ტრანფორმატორი 6/0.4 630კვა
aTSE 782\10, 800KVA, 6\0.4KV, Dyn 11ტრანფორმატორი 6/0.4 800კვა
aTSE 792-10, 1000KVA, 6-0,4KV, Dyn 11 ტრანფორმატორი 6/0.4 1000კვა
aTSE 802\10, 1250 kV A, 6/0,4 kV, Dyn 11 ტრანფორმატორი 6/0.4 1250კვა
aTSE 835\10A, 2500kVA, 6\0, 4KV ,Dyn11 ტრანფორმატორი 6/0.4 2500კვა
© 2017