კოდი
აღწერა
Z-MS-0,16\2 ძრავის დაცვის ავტომატები 2 პოლუსა
Z-MS-0,25\2 ძრავის დაცვის ავტომატები 2 პოლუსა
Z-MS-0,63\2 ძრავის დაცვის ავტომატები 2 პოლუსა
Z-MS-6,3\2 ძრავის დაცვის ავტომატები 2 პოლუსა
Z-MS-1,0\2 ძრავის დაცვის ავტომატები 2 პოლუსა
Z-MS-1,6\2 ძრავის დაცვის ავტომატები 2 პოლუსა
Z-MS-2,5\2 ძრავის დაცვის ავტომატები 2 პოლუსა
Z-MS-4,0\2 ძრავის დაცვის ავტომატები 2 პოლუსა
კოდი
აღწერა
A-UTP-Cat6კომპიუტერის კაბელი 6 კატეგორია
F\UTP-Cat5კომპიუტერის კაბელი 5 კატეგორია
S\FTP-Cat6კომპიუტერის კაბელი 6 კატეგორია
S\FTP-Cat7კომპიუტერის კაბელი 7 კატეგორია
S\STP-Cat6კომპიუტერის კაბელი 6 კატეგორია
U\FTP-Cat6კომპიუტერის კაბელი 6 კატეგორია
U\UTP-Cat5კომპიუტერის კაბელი 5 კატეგორია
U\UTP-Cat6კომპიუტერის კაბელი 6 კატეგორია
UTP-Cat5კომპიუტერის კაბელი 5 კატეგორია
კოდი
აღწერა
HI-C10FCE2-E4 უნივერსალური ტორსული ხერხი 255მმ ფიქს. სიჩქარე, რბილი სტარტი 1520ვტ, 5000ბრ/წთ
კოდი
აღწერა
HI-DS12DVF3-LA ბურღი 12ვ, 0-1050რ/წთ, 1-6 ნ/მ, ვვაზნა 0.8-10მმ, რევერსიული
კოდი
აღწერა
ZB150-70\KK თბური დაცვა 70ა
ZB150-100\KK თბური დაცვა 100ა
Z5-100\KK3 თბური დაცვა 100ა
ZB12-1 თბური დაცვა 4ა
ZB12-10 თბური დაცვა 10ა
ZB12-12 თბური დაცვა 12ა
ZB12-2,4 თბური დაცვა 4ა
ZB12-4 თბური დაცვა 4ა
ZB12-6 თბური დაცვა 6ა
ZB32-10 თბური დაცვა 10ა
ZB32-16 თბური დაცვა 16ა
ZB32-24 თბური დაცვა 24ა
ZB32-32 თბური დაცვა 32ა
ZB32-XEZ თბური დაცვის სამაგრი ბაზა
ZB65-24 თბური დაცვა 24ა
ZB65-40 თბური დაცვა 40ა
ZB65-57 თბური დაცვა 57ა
ZB65-65 თბური დაცვა 65ა
ZB65-75 თბური დაცვა 75ა
Z00-10 თბური დაცვა
Z00-16 თბური დაცვა
Z00-24 თბური დაცვა
Z00-4 თბური დაცვა
Z00-6 თბური დაცვა
Z1-16 თბური დაცვა
კოდი
აღწერა
LE-ATL10 AVR-ის მართვის ბლოკი
LE-ATL20A240 AVR-ის მართვის ბლოკი
კოდი
აღწერა
KLV-U-1\14-F კარადა შ/მ (რკინის კარით) 1 რიxი 14 ავტ
U 1\14 F კარადა შ/მ (რკინის კარით) 1 რიგი 14 ავტ
KLV-U-2\28-F კარადა შ/მ (რკინის კარით) 2 რიგი 28 ავტ
U 2\28 F კარადა შ/მ (რკინის კარით) 2 რიგი 28 ავტ
KLV-U-3\42-F კარადა შ/მ (რკინის კარით) 3 რიგი 42 ავტ
KLV-U-4\56-F კარადა შ/მ (რკინის კარით) 4 რიგი 56 ავტ
KLV-U-2\28-DT კარადა შ/მ (პლასტმასის კარით) 2 რიგი 28 ავტ
KLV-U-TRBS-F\SF SF კარადის კარების სამაxრი კომპლექტი
KLVO8DELUXE1\13 კარადა გ/მ 1 რიგი 13 ავტ
KLVO8DELUXE2\26 კარადა გ/მ 2 რიგი 26 ავტ
O8 Deluxe-1\13 კარადა გ/მ 1 რიგი 13 ავტ
O8 Deluxe-1\13V კარადა გ/მ (გამჭვირვალე კარით) 1 რიგი 13 ავტ
U 1\14 D კარადა შ/მ (პლასტმასის კარით) 1 რიგი 14 ავტ
U 1\14 DT კარადა შ/მ (გამჭვირვალე კარით) 1 რიგი 14 ავტ
U 2\28 D კარადა შ/მ (პლასტმასის კარით) 2 რიგი 28 ავტ
U 3\42 D კარადა შ/მ (პლასტმასის კარით) 3 რიგი 42 ავტ
U 4\56-D საყოფაცხოვრებო კარადები 4რიგი 56ავტ
U 4\56-DT საყოფაცხოვრებო კარადები 4რიგი 56ავტ
კოდი
აღწერა
PL6-C10\2 ავტომატური ამომრთველი 10ა 2 პოლუსა
PL6-B6\2 ავტომატური ამომრთველი 6ა 2 პოლუსა
PL6-B6\1N ავტომატური ამომრთველი 1+N 6ა
PL6-B10\1N ავტომატური ამომრთველი 1+N 10ა
PL6-B16\1N ავტომატური ამომრთველი 1+N 16ა
PL6-B20\2 ავტომატური ამომრთველი 20ა 2 პოლუსა
PL6-C16\2 ავტომატური ამომრთველი 16ა 2 პოლუსა
PL6-C6\1N ავტომატური ამომრთველი 1+N 6ა
PL6-C20\2 ავტომატური ამომრთველი 20ა 2 პოლუსა
PL6-C10\1N ავტომატური ამომრთველი 1+N 10ა
PL6-C16\1N ავტომატური ამომრთველი 1+N 16ა
PL6-C25\2 ავტომატური ამომრთველი 25ა 2 პოლუსა
PL6-C32\2 ავტომატური ამომრთველი 32ა 2 პოლუსა
PL6-C40\2 ავტომატური ამომრთველი 40ა 2 პოლუსა
PL6-C50\2 ავტომატური ამომრთველი 50ა 2 პოლუსა
PL6-C63\2 ავტომატური ამომრთველი 63ა 2 პოლუსა
კოდი
აღწერა
HI-GP2-E4 სახეხი პორტატიული 520ვტ, 25000ბრ/წთ
კოდი
აღწერა
RCD3096MLGოთახის კონტროლერი ES
კოდი
აღწერა
HI-D10VJ-E4 ბურღი 690ვტ 0-3000ბრ/წთ, ვვაზნა 10მმ, რევერსიული
HI-D13VH-E4 ბურღი 690ვტ 0-3000ბრ/წთ, ვვაზნა 13მმ, რევერსიული
კოდი
აღწერა
M22S-ST-D11 შილდიკი HEN AUTO
M22S-ST-D12 შილდიკი HEND 0 AUTO
M22S-ST-GB0 შილდიკი STOP
M22S-ST-GB1 შილდიკი START
M22S-ST-GB10 შილდიკი OFF ON
M22S-ST-GB11 შილდიკი MAN. AUTO
M22S-ST-GB12 შილდიკი MAN 0 AUTO
M22S-ST-GB5 შილდიკი OFF
M22S-ST-GB6 შილდიკი ON
M22S-ST-GB7 შილდიკი RUN
M22S-ST-GB8 შილდიკი FAULT
M22S-ST-X შილდიკი ცარიელი
M22S-ST-X88 შილდიკი 0 I
M22S-ST-X89 შილდიკი 0 I
M22S-ST-X93 შილდიკი I 0 II
© 2017