Code
Description
SE-ETK80550 საკაბელო არხი 80x50 ფურნიტურისთვის
SE-ETK80520 საკაბელო არხის 80x50 შიდა მოხვევა
SE-ETK80530 საკაბელო არხის 80x50 გარე მოხვევა
SE-ETK80540 საკაბელო არხის 80x50 90გრ მოხვევა
SE-ETK80551 საკაბელო არხის 80x50 T გადასაბმელი
SE-ETK80560 საკაბელო არხის 80x50 სახშობი
SE-ETK10150E საკაბელო არხი 101x50 ფურნიტურისთვის
SE-ETK10194 საკაბელო არხის ფურნიტურის 1-იანი ჩარჩო 80x80
SE-ETK10186 საკაბელო არხის ფურნიტურის 2-იანი ჩარჩო 80x80
SE-ETK10181 საკაბელო არხის ფურნიტურის 3-იანი ჩარჩო 80x80
SE-ETK10191 საკაბელო არხის ფურნიტურის 1-იანი ჩარჩო 80x80
SE-ETK10198E საკაბელო არხის როზეტის სამაგრი კომლექტი 45x45 ერთიანი
SE-ETK10197E საკაბელო არხის ფურნიტურის 2-იანი ჩარჩო 45x45
SE-ETK10187E საკაბელო არხის ფურნიტურის 3-იანი ჩარჩო 45x45
SE-ETK10183E საკაბელო არხის ფურნიტურის 4-იანი ჩარჩო 45x45
SE-ETK21045E საკაბელო არხის როზეტი თეთრი 45x45
SE-ETK21046E საკაბელო არხის როზეტი სტაფილოსფერი 45x45
SE-ETK45141 საკაბელო არხის კომპიუტერის როზეტი Cat6 45x45
SE-ETK45140 საკაბელო არხის კომპიუტერის როზეტი Cat5 45x45
SE-ETK20910 საკაბელო არხი დასაწებებელი 20x10
SE-ETK16316 საკაბელო არხი 16x16
SE-ETK25316 საკაბელო არხი 25x16
SE-ETK25325 საკაბელო არხი 25x25
SE-ETK40325 საკაბელო არხი 40x25
SE-ETK40340 საკაბელო არხი 40x40
SE-ETK60340 საკაბელო არხი 60x40
SE-ETK60360 საკაბელო არხი 60x60
SE-ETK80360 საკაბელო არხი 80x60
SE-ETK10360 საკაბელო არხი 100x60
SE-ETK25320 საკაბელო არხის 25x16 და 25x25 შიდა მოხვევა
SE-ETK40320 საკაბელო არხის 40x16 და 40x40 შიდა მოხვევა
SE-ETK60320 საკაბელო არხის 60x40 და 60x60 შიდა მოხვევა
SE-ETK25330 საკაბელო არხის 25x16 და 25x25 გარე მოხვევა
SE-ETK40330 საკაბელო არხის 40x16 და 40x40 გარე მოხვევა
SE-ETK60330 საკაბელო არხის 60x40 და 60x60 გარე მოხვევა
SE-ETK16340 საკაბელო არხის 16x16 90 გრადუსი მოხვევა
SE-ETK25341 საკაბელო არხის 25x16 და 25x25 90 გრადუსი მოხვევა
SE-ETK40341 საკაბელო არხის 40x16 და 40x40 90 გრადუსი მოხვევა
SE-ETK60341 საკაბელო არხის 60x40 და 60x60 90 გრადუსი მოხვევა
SE-ETK16350 საკაბელო არხის 16x16 Tმოხვევა
SE-ETK25350 საკაბელო არხის 25x16 და 25x25 Tმოხვევა
SE-ETK40350 საკაბელო არხის 40x16 და 40x40 Tმოხვევა
SE-ETK60350 საკაბელო არხის 60x40 და 60x60 Tმოხვევა
SE-ETK16361 საკაბელო არხის 16x16 სახშობი
SE-ETK25361 საკაბელო არხის 25x16 და 25x25 სახშობი
SE-ETK40361 საკაბელო არხის 40x16 და 40x40 სახშობი
SE-ETK60361 საკაბელო არხის 60x40 და 60x60 სახშობი
SE-ETK16370 საკაბელო არხის 16x16 გადასაბმელი
SE-ETK25370 საკაბელო არხის 25x16 და 25x25 გადასაბმელი
SE-ETK40370 საკაბელო არხის 40x16 და 40x40 გადასაბმელი
SE-ETK60370 საკაბელო არხის 60x40 და 60x60 გადასაბმელი
SE-ETK50012 იატაკის საკაბელო არხი 50x12
SE-ETK77019 იატაკის საკაბელო არხი 77x19
SE-ETK77040 იატაკის საკაბელო არხის 77x19 მოხვევა 90გრადუსი
SE-ETK77050 იატაკის საკაბელო არხის 77x19 T მოხვევა
SE-ETK77060 იატაკის საკაბელო არხის 77x19 სახშობი
SE-ETK77080 იატაკის საკაბელო არხის როზეტების ბუდე
SE-ETK25125 საკაბელო არხი კარადის 25x25
SE-ETK25140 საკაბელო არხი კარადის 25x40
SE-ETK40142 საკაბელო არხი კარადის 40x40
SE-ETK40162 საკაბელო არხი კარადის 40x60
SE-ETK80160 საკაბელო არხი კარადის 80x60
SE-ETK80180 საკაბელო არხი კარადის 80x80
SE-ETK10160 საკაბელო არხი კარადის 100x60
Code
Description
EASY400-POW კვების ბლოკი
Code
Description
PRM-2H\UNI მრავალფუნქციური დროის რელე ორი დროით
Code
Description
HI-SP18SB-E4 პოლირების მანქანა 705ვტ, 2000ბრ/წთ 180მმ დისკით
Code
Description
LZMC1-A50-I ავტომატური ამომრთველი 50ა
LZMC1-A40-I ავტომატური ამომრთველი 40ა
LZMC1-A32-I ავტომატური ამომრთველი 32ა
LZMC1-A25-I ავტომატური ამომრთველი 25ა
LZMC1-A20-I ავტომატური ამომრთველი 20ა
LZMC1-A63-I ავტომატური ამომრთველი 63ა
LZMC1-A80-I ავტომატური ამომრთველი 80ა
LZMC1-A100-I ავტომატური ამომრთველი 100ა
LZMC1-A125-I ავტომატური ამომრთველი 125ა
LZMC1-A160-I ავტომატური ამომრთველი 160ა
LZMC2-A160-I ავტომატური ამომრთველი 160ა
LZMC2-A200-I ავტომატური ამომრთველი 200ა
LZMC2-A250-I ავტომატური ამომრთველი 250ა
LZMC2-A300-I ავტომატური ამომრთველი 300ა
LZMN3-A320-I ავტომატური ამომრთველი 320ა
LZMN3-A400-I ავტომატური ამომრთველი 400ა
LZMN3-A500-I ავტომატური ამომრთველი 500ა
LZMN3-AE630-I ავტომატური ამომრთველი 630ა
LZMN4-AE800-I ავტომატური ამომრთველი 800ა
LZMN4-AE1000-I ავტომატური ამომრთველი 1000ა
LZMN4-AE1250-I ავტომატური ამომრთველი 1250ა
LN1-63-I გამთიშველი 63ა
LN1-100-I გამთიშველი 100ა
LN1-125-I გამთიშველი 125ა
LN1-160-I გამთიშველი 160ა
LN2-160-I გამთიშველი 160ა
LN2-200-I გამთიშველი 200ა
LN2-250-I გამთიშველი 250ა
LN3-400-I გამთიშველი 400ა
LN3-630-I გამთიშველი 630ა
LN4-800-I გამთიშველი 800ა
LN4-1000-I გამთიშველი 1000ა
LN4-1250-I გამთიშველი 1250ა
LN4-1600-I გამთიშველი 1600ა
Code
Description
SE-GV2ME07 ძრავის დაცვის ავტომატი 1.6-2.5ა
SE-GV2ME08 ძრავის დაცვის ავტომატი 2.5-4.0ა
SE-GV2ME20 ძრავის დაცვის ავტომატი 13-18ა
SE-GV2ME21 ძრავის დაცვის ავტომატი 17-23ა
SE-GV2ME22 ძრავის დაცვის ავტომატი 20-25ა
Code
Description
CD 590 RTწითელი
Code
Description
PRI-31\5 დენის მაკონტროლებელი რელე(1-ფაზა)
PRI-51\1 დენის მაკონტროლებელი რელე(1-ფაზა)
PRI-51\5 დენის მაკონტროლებელი რელე(1-ფაზა)
Code
Description
HI-GP13-E4 სახეხი პორტატიული 570ვტ, 4800ბრ/წთ, 125მმ დისკით
Code
Description
HI-DB3DL-LL მინი სახრახნისი 3,6ვ 600-200ბრ/წთ
Code
Description
PT100-3 თერმო გადამწოდი PT100-3მ კაბელით
TC-0 თერმო რეზისტორი კაბელის გარეშე
TC-3 თერმო რეზისტორი 3მ კაბელით
TER-3A თერმოსტატი -30+10
TER-3B თერმოსტატი 0+40
TER-3C თერმოსტატი +30+70
TER-3D თერმოსტატი 0+60
TER-3G თერმოსტატი
TER-4 თერმოსტატი ორი სენსორისთვის
TER-7 ძრავის ტემპერატურის კონტროლის რელე
TZ-3 თერმო რეზისტორი
Code
Description
HI-P20SA2-L2 შალაშინი 720ვტ, 82მმ
© 2018