კოდი
აღწერა
aTSE 712\10, 160KVA, 6\0.4KV, Dyn 11ტრანფორმატორი 6/0.4 160კვა
aTSE 730\10, 250KVA, 6\0.4KV, Dyn 11ტრანფორმატორი 6/0.4 250კვა
aTSE 742\10, 315KVA, 6\0.4KV, Dyn 11ტრანფორმატორი 6/0.4 315კვა
aTSE 752\10, 400KVA, 6\0.4KV, Dyn 11ტრანფორმატორი 6/0.4 400კვა
aTSE 762\10, 500KVA, 6\0.4KV, Dyn 11ტრანფორმატორი 6/0.4 500კვა
aTSE 772\10, 630KVA, 6\0.4KV, Dyn 11ტრანფორმატორი 6/0.4 630კვა
aTSE 782\10, 800KVA, 6\0.4KV, Dyn 11ტრანფორმატორი 6/0.4 800კვა
aTSE 792-10, 1000KVA, 6-0,4KV, Dyn 11 ტრანფორმატორი 6/0.4 1000კვა
aTSE 802\10, 1250 kV A, 6/0,4 kV, Dyn 11 ტრანფორმატორი 6/0.4 1250კვა
aTSE 835\10A, 2500kVA, 6\0, 4KV ,Dyn11 ტრანფორმატორი 6/0.4 2500კვა
© 2018