კოდი
აღწერა
Xiria CCTT - Compact 7,2kV, 630A, 20kACCTT ვაკუუმური ამომრთველი 7,2კვ, 630ა, 20კა
Xiria CTC - Compact 7,2kV, 630A, 20kACTC ვაკუუმური ამომრთველი 7,2კვ, 630ა, 20კ
Xiria CTT - Compact 7,2kV, 630A, 20kACTC ვაკუუმური ამომრთველი 7,2კვ, 630ა, 20კა
Xiria CCT - Compact 7,2kV, 630A, 20kACCT ვაკუუმური ამომრთველი 7,2კვ, 630ა, 20კა
© 2018