კოდი
აღწერა
SE-LA1KN11 დამხმარე კონტაქტი 1 ღია 1 დახურული
SE-LA1KN22 დამხმარე კონტაქტი 2 ღია 2 დახურული
SE-LAD9R1 D09-D38 კონტაქტორების მექანიკური ბლოკირება
SE-LC1D09M7 კონტაქტორი 9ა 4.0კვტ 230V AC კოჭით
SE-LC1D18M7 კონტაქტორი 18ა 7.5კვტ 230V AC კოჭით
SE-LC1D25M7 კონტაქტორი 25ა 11კვტ 230V AC კოჭით
SE-LC1D38M7 კონტაქტორი 38ა 18.5კვტ 230V AC კოჭით
SE-LC1K0601M7 კონტაქტორი 6ა 2.2კვტ +1NC 230V AC კოჭით
SE-LC1K0610M7 კონტაქტორი 6ა 2.2კვტ +1NO 230V AC კოჭით
SE-LC1K0901B7 კონტაქტორი 9ა 4.0კვტ +1NC 24V AC კოჭით
SE-LC1K0901M7 კონტაქტორი 9ა 4.0კვტ +1NC 230V AC კოჭით
SE-LC1K0910M7 კონტაქტორი 9ა 4.0კვტ +1NO 230V AC კოჭით
SE-LC1K1201M7 კონტაქტორი 12ა 5.5კვტ +1NC 230V AC კოჭით
SE-LC1K1210B7 კონტაქტორი 12ა 5.5კვტ +1NC 24V AC კოჭით
SE-LC1K1210M7 კონტაქტორი 12ა 5.5კვტ +1NO 230V AC კოჭით
SE-LC1K1601M7 კონტაქტორი 16ა 7.5კვტ +1NC 230V AC კოჭით
SE-LC1K1610M7 კონტაქტორი 16ა 7.5კვტ +1NO 230V AC კოჭით
SE-LP1K1210BD კონტაქტორი 12ა 5.5კვტ +1NC 24V DC კოჭით
კოდი
აღწერა
Z-MS-0,16\2 ძრავის დაცვის ავტომატები 2 პოლუსა
Z-MS-0,25\2 ძრავის დაცვის ავტომატები 2 პოლუსა
Z-MS-0,63\2 ძრავის დაცვის ავტომატები 2 პოლუსა
Z-MS-6,3\2 ძრავის დაცვის ავტომატები 2 პოლუსა
Z-MS-1,0\2 ძრავის დაცვის ავტომატები 2 პოლუსა
Z-MS-1,6\2 ძრავის დაცვის ავტომატები 2 პოლუსა
Z-MS-2,5\2 ძრავის დაცვის ავტომატები 2 პოლუსა
Z-MS-4,0\2 ძრავის დაცვის ავტომატები 2 პოლუსა
კოდი
აღწერა
SE-GV2ME07 ძრავის დაცვის ავტომატი 1.6-2.5ა
SE-GV2ME08 ძრავის დაცვის ავტომატი 2.5-4.0ა
SE-GV2ME20 ძრავის დაცვის ავტომატი 13-18ა
SE-GV2ME21 ძრავის დაცვის ავტომატი 17-23ა
SE-GV2ME22 ძრავის დაცვის ავტომატი 20-25ა
კოდი
აღწერა
DILM17-01(230V50/60HZ) კონტაქტორი 17ა დახ. დამხმარე კონტაქტით 7,5kW 230ვაC კოჭით
DILM17-01(230V50HZ) კონტაქტორი 17ა დახ. დამხმარე კონტაქტით 7,5kW 230ვაC კოჭით
DILM17-01(230V50HZ,240V60HZ) კონტაქტორი 17ა დახ. დამხმარე კონტაქტით 7,5kW 230ვაC კოჭით
DILM17-10(230V50/60HZ) კონტაქტორი 17ა ღია დამხმარე კონტაქტით 7,5kW 230აC კოჭით
DILM17-10(230V50HZ) კონტაქტორი 17ა ღია დამხმარე კონტაქტით 7,5kW 230აC კოჭით
DILM17-10(230V50\60HZ) კონტაქტორი 17ა ღია დამხმარე კონტაქტით 7.5kW 24ვაC კოჭით
DILM17-10(230V50HZ,240V60HZ) კონტაქტორი 17ა ღია დამხმარე კონტაქტით 7.5kW 24ვაC კოჭით
DILM25-01(230V50HZ) კონტაქტორი 25ა დახ. დამხმარე კონტაქტით 11kW 230ვაC კოჭით
DILM25-01(230V50HZ) კონტაქტორი 25ა დახ. დამხმარე კონტაქტით 11kW 230ვაC კოჭით
DILM25-01(230V50HZ,240V60HZ) კონტაქტორი 25ა დახ. დამხმარე კონტაქტით 11kW 230ვაC კოჭით
DILM25-10(230V50HZ) კონტაქტორი 25ა ღია დამხმარე კონტაქტით 11kW 230ვაC კოჭით
DILM25-10(230V50\60HZ) კონტაქტორი 25ა ღია დამხმარე კონტაქტით 7.5kW 24ვაC კოჭით
DILM32-01(230V50/60HZ) კონტაქტორი 32ა დახ. დამხმარე კონტაქტით 15kW 230ვაC კოჭით
DILM32-01(230V50HZ) DILM32-01(230V50HZ) კონტაქტორი 32ა დახ. დამხმარე კონტაქტით 15kW 230ვაC კოჭით
DILM32-01(230V50HZ.240V60HZ) კონტაქტორი 32ა დახ. დამხმარე კონტაქტით 15kW 230ვაC კოჭით
DILM32-10(230V50HZ) კონტაქტორი 32ა ღია დამხმარე კონტაქტით 15kW 230ვაC კოჭით
DILM32-10(230V50HZ,240V60HZ) კონტაქტორი 32ა ღია დამხმარე კონტაქტით 7.5kW 24ვაC კოჭით
DILM17-01(RDC240) კონტაქტორი 17ა ღია დამხმარე კონტაქტით 7,5kW 240ვდC კოჭით
DILM17-10(RDC24) კონტაქტორი 17ა დახ. დამხმარე კონტაქტით 7,5kW 240ვდC კოჭით
DILM17-01(RDC24) კონტაქტორი 17ა ღია დამხმარე კონტაქტი 7,5kW 24ვდC კოჭით
DILMC17-10(RDC24) კონტაქტორი 17ა =24ვ კოჭით
DILM32-01(RDC24) კონტაქტორი 17ა დახ. დამხმარე კონტაქტი 7,5kW 24ვდC კოჭით
DILMC25-10(RDC24) კონტაქტორი 9ა =24ვ კოჭით
DILM17-01(24V50/60HZ) კონტაქტორი 17ა დახ. დამხმარე კონტაქტი 7,5kW 24VAC კოჭით
DILM17-10(24V50\60HZ) კონტაქტორი 17ა ღია დამხმარე კონტაქტით 7.5kW 24ვაC კოჭით
DILM32-01(24V50\60HZ) კონტაქტორი 32ა დახ. დამხმარე კონტაქტით 15kW 24ვაC კოჭით
კოდი
აღწერა
DILEM-01-G(24VDC) კონტაქტორი 9ა 3 ღია 1 დახ. კონტაქტით 4,0kW 24ვდC კოჭით
DILEM-10(230V50HZ) კონტაქტორი 4kW
DILEM-10-G(24VDC) კონტაქტორი 9ა 4 ღია კონტაქტით 4,0kW 24ვდC კოჭით
DILEM12-10(230V50/60HZ) კონტაქტორი 12ა 4-ი კონტაქტით 5,5kW 230VAC კოჭით
DILEM12-10(24V50/60HZ) კონტაქტორი 12ა 4-ი კონტაქტით 5,5kW 24VAC კოჭით
DILEM12-10-G(24VDC) კონტაქტორი 12ა 4-ი კონტაქტით 5,5kW 24VDC კოჭით
DILER-22 (230V მინი კონტაქტორი 3ა
DILER-22-C(230V50\60HZ) მინი კონტაქტორი 3ა
DILER-22-G(220VDC) კონტაქტორი 2 ღია 2 დახურული ონტაქტით 4kW 220ვდC კოჭით
DILER-22-G(24VDC) კონტაქტორი 2 ღია 2 დახურული ონტაქტით 4kW 24ვდC კოჭით
04DILE დამხმარე კონტაქტი
11DILE დამხმარე კონტაქტი
11DILEM დამხმარე კონტაქტი
13DILE დამხმარე კონტაქტი
MVDILE მექანიკური ბლოკირება
კოდი
აღწერა
DILM40(230V50HZ) კონტაქტორი 40ა 18,5kW 230ვ AC კოჭით
DILM40(230V50HZ,240V60HZ) კონტაქტორი 40ა 18,5kW 230ვ AC კოჭით
DILM50(230V50HZ) კონტაქტორი 50ა 22kW 230ვ AC კოჭით
DILM50(48V50HZ) კონტაქტორი 50ა 22kW 48ვ AC კოჭით
DIL2AM(24V50HZ) კონტაქტორი 30kW
DILM65(230V50HZ,240V60HZ) კონტაქტორი 65ა 30kW 230ვაC კოჭით
DILM65(230V50HZ) კონტაქტორი 65ა 30kW 230ვAC კოჭით
DILM65(RDC240) კონტაქტორი 65ა 30kW 240ვDC კოჭით
DILM72(230V50HZ) კონტაქტორი 72ა 30kW 230ვAC კოჭით
DILM72(230V50HZ,240V60HZ) კონტაქტორი 72ა 30kW 230ვAC კოჭით
კოდი
აღწერა
NHI11-PKZ0 დამხმარე კონტაქტი გვერდითი 1 ღია 1 დახურული
NHI21-PKZ0 დამხმარე კონტაქტი გვერდითი
NHI-E-11-PKZ0 დამხმარე კონტაქტი 1 ღია 1 დახურული
კოდი
აღწერა
DILM12-XSPD 15-250ვ DC დიოდი
DILM32-XHI11-S დამხმარე კონტაქტი გვერდითი 1 ღია 1 დახურული
DILM32-XHI11 დამხმარე კონტაქტი 1 ღია 1 დახურული
DILM32-XHI22 დამხმარე კონტაქტი 2 ღია 2 დახურული
DILM150-XHI20 დამხმარე კონტაქტი 2 ღია
DILM150-XHI22 დამხმარე კონტაქტი 2 ღია 2 დახურული
DILM150-XHI31 დამხმარე კონტაქტი 3 ღია 1 დახურული
DILM150-XHI11 დამხმარე კონტაქტი 1 ღია 1 დახურული
DILM1000-XHI11-SI დამხმარე კონტაქტი გვერდითი 1 ღია 1 დახურული
DILM820-XHI11V- დამხმარე კონტაქტი
DILM820-XHI11SA დამხმარე კონტაქტი
DILM12-XMV კონტაქტორების მექანიკური ბლოკირება
DILM32-XMV კონტაქტორების მექანიკური ბლოკირება
DILM65-XMV კონტაქტორების მექანიკური ბლოკირება
DILM150-XMV მექანიკური ბლოკირება
DILM500-XMV კონტაქტორის მექანიკური ბლოკირება
DILM32-XVB კონტაქტორების გადასაბმელი
DILM150-XVB კონტაქტორების გადასაბმელი
DILM820-XHI11SI დამხმარე კონტაქტი
DILM95-XSP(230V50HZ) კონტაქტორის კოჭა 230ვ 50ჰც
J-DIL4M(230V50H კონტაქტორის კოჭა 230ვ
11DIL დამხმარე კონტაქტი
11DILM დამხმარე კონტაქტი
11SDILM დამხმარე კონტაქტი
11SIDILM დამხმარე კონტაქტი
13DIL დამხმარე კონტაქტი
კოდი
აღწერა
Z-MS-0,63\3 ძრავის დაცვის ავტომატები 3 პოლუსა
Z-MS-0.16\3 ძრავის დაცვის ავტომატები 3 პოლუსა
Z-MS-0.25\3 ძრავის დაცვის ავტომატები 3 პოლუსა
Z-MS-1,0\3 ძრავის დაცვის ავტომატები 3 პოლუსა
Z-MS-1.6\3 ძრავის დაცვის ავტომატები 3 პოლუსა
Z-MS-10\3 ძრავის დაცვის ავტომატები 3 პოლუსა
Z-MS-16\3 ძრავის დაცვის ავტომატები 3 პოლუსა
Z-MS-2.5\3 ძრავის დაცვის ავტომატები 3 პოლუსა
Z-MS-25\3 ძრავის დაცვის ავტომატები 3 პოლუსა
Z-MS-4.0\3 ძრავის დაცვის ავტომატები 3 პოლუსა
Z-MS-40\3 ძრავის დაცვის ავტომატები 3 პოლუსა
Z-MS-6,3\3 ძრავის დაცვის ავტომატები 3 პოლუსა
კოდი
აღწერა
DILM80(230V50/60HZ) კონტაქტორი 80ა 37kW 230ვAC კოჭით
DILM80(230V50HZ,240V60HZ) კონტაქტორი 80ა 37kW 230ვ AC კოჭით
DILM95(230V50/60HZ) კონტაქტორი 95ა 45kW 230ვ AC კოჭით
DILM115(RAC240) კონტაქტორი 115ა 55kW
DILM150(RAC240) კონტაქტორი 150ა 75kW
DILM150-22(RAC240) კონტაქტორი 150ა 75kW ღია დახურული დამხმარე კონტაქტით
კოდი
აღწერა
PKZM0-0,63 ძრავის დაცვის ავტომატი 0.4-0.63A
PKZM0-1,6 ძრავის დაცვის ავტომატი 0.63-1.6A
PKZM0-2,5 ძრავის დაცვის ავტომატი 1.6-2.5A
PKZM0-4 ძრავის დაცვის ავტომატი 2.4-4.0A
PKZM0-6,3 ძრავის დაცვის ავტომატი 4.0-6.3A
PKZM0-10 ძრავის დაცვის ავტომატი 6.3-10.0A
PKZM0-12 ძრავის დაცვის ავტომატი 8.0-12.0A
PKZM0-16 ძრავის დაცვის ავტომატი 10.0-16.0A
PKZM0-20 ძრავის დაცვის ავტომატი 16.0-20.0A
PKZM0-25 ძრავის დაცვის ავტომატი 20.0-25.0A
PKZM0-32 ძრავის დაცვის ავტომატი 25.0-32.0A
PKZM4-40 ძრავის დაცვის ავტომატი 32.0-40.0A
PKZM4-50 ძრავის დაცვის ავტომატი 40.0-50.0A
PKZM4-58 ძრავის დაცვის ავტომატი 50.0-58.0A
PKZM4-63 ძრავის დაცვის ავტომატი 55.0-65.0A
კოდი
აღწერა
NZMB1-M80 ძრავის დაცვის ავტომატი 80ა
NZMB1-M100 ძრავის დაცვის ავტომატი
NZMB2-M125 ძრავის დაცვის ავტომატი
NZMB2-M160 ძრავის დაცვის ავტომატი
NZMB2-M200 ძრავის დაცვის ავტომატი
NZMN2-ME220 ძრავის დაცვის ავტომატი
NZMN3-ME350 ძრავის დაცვის ავტომატი
NZMN3-ME450 ძრავის დაცვის ავტომატი
© 2018