კოდი
აღწერა
SE-12468 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 1P 6A B
SE-12469 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 1P 10A B
SE-12470 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 1P 16A B
SE-12471 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 1P 20A B
SE-12472 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 1P 25A B
SE-12473 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 1P 32A B
SE-12593 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 1P 50A C
SE-12594 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 1P 63A C
SE-12595 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 2P 50A C
SE-12596 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 2P 63A C
SE-12597 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 3P 50A C
SE-12598 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 3P 63A C
SE-12769 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 3P 40A C
SE-12778 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 3P 6A C
SE-12779 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 3P 10A C
SE-12780 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 3P 16A C
SE-12781 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 3P 20A C
SE-12782 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 3P 25A C
SE-12783 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 3P 32A C
SE-12911 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 1P 6A C
SE-12912 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 1P 10A C
SE-12913 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 1P 16A C
SE-12914 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 1P 20A C
SE-12915 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 1P 25A C
SE-12916 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 1P 32A C
SE-12917 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 1P 40A C
SE-12989 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 2P 40A C
SE-12991 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 2P 6A C
SE-12992 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 2P 10A C
SE-12993 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 2P 16A C
SE-12994 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 2P 20A C
SE-12995 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 2P 25A C
SE-12996 ავტომატური ამომრთველი DOMAE 3kA 2P 32A C
SE-A9F74116 ავტომატური ამომრთველი iC60 16ა ერთპოლუსა
SE-A9F74332 ავტომატური ამომრთველი iC60 32ა სამპოლუსა
კოდი
აღწერა
SE-LV429630 ავტომატური ამომრთველი 3P3D TM100D NSX100F
SE-LV430630 ავტომატური ამომრთველი 3P3D TM160D NSX160F
SE-LV430631 ავტომატური ამომრთველი 3P3D TM125D NSX160F
SE-LV431630 ავტომატური ამომრთველი 3P3D TM250D NSX250F
SE-LV431631 ავტომატური ამომრთველი 3P3D TM200D NSX250F
SE-LV432693 ავტომატური ამომრთველი 3P3D MICROLOGIC 2.3 400A NSX400N
SE-LV432893 ავტომატური ამომრთველი 3P3D MICROLOGIC 2.3 630A NSX630N
SE-NT12H13PML2AHH Masterpact 1250A 42kA ჰორიზონტალური გამოსვლები
SE-NW32H13PML2AHH ატომატურიpact 1250A 42kA ჰორიზონტა ამომრთველი 3200ა
© 2018