კოდი
აღწერა
PL7-C2\3 ავტომატური ამომრთველი 3პოლუსა 2ა
PL7-C6\3 ავტომატური ამომრთველი 6ა 3 პოლუსა
PL7-C10\3 ავტომატური ამომრთველი 3პოლუსა 10ა
PL7-C16\3 ავტომატური ამომრთველი 2ა 3 პოლუსა
PL7-C25\3 ავტომატური ამომრთველი 25ა 3 პოლუსა
PL7-C32\3 ავტომატური ამომრთველი 32ა 3 პოლუსა
PL7-C40\3 ავტომატური ამომრთველი 40ა 3 პოლუსა
PL7-C63\3 ავტომატური ამომრთველი 63ა 3 პოლუსა
PL7-B 6\3 ავტომატური ამომრთველი 6ა 3 პოლუსა
PL7-B10\3 ავტომატური ამომრთველი 10ა 3 პოლუსა
PL7-B16\3 ავტომატური ამომრთველი 16ა 3 პოლუსა
PL7-B20\3 ავტომატური ამომრთველი 20ა 3 პოლუსა
PL7-B25\3 ავტომატური ამომრთველი 25ა 3 პოლუსა
PL7-B32\3 ავტომატური ამომრთველი 32ა 3 პოლუსა
PL7-B40\3 ავტომატური ამომრთველი 40ა 3 პოლუსა
PL7-B50\3 ავტომატური ამომრთველი 50ა 3 პოლუსა
PL7-B63\3 ავტომატური ამომრთველი 63ა 3 პოლუსა
კოდი
აღწერა
PLHT-C63\3 ავტომატური ამომრთველი 63ა 3 პოლუსა
PLHT-C80\3 ავტომატური ამომრთველი 80ა 3 პოლუსა
PLHT-C100\3 ავტომატური ამომრთველი 100ა 3 პოლუსა
PLHT-C125\3 ავტომატური ამომრთველი 125ა 3 პოლუსა
კოდი
აღწერა
PL7-C 6\2 ავტომატური ამომრთველი 6ა 2 პოლუსა
PL7-C40\2 ავტომატური ამომრთველი 40ა 2 პოლუსა
PL7-C63\2 ავტომატური ამომრთველი 63ა 2 პოლუსა
PL7-B 6\2 ავტომატური ამომრთველი 6ა 2 პოლუსა
PL7-B16\2 ავტომატური ამომრთველი 16ა 2 პოლუსა
PL7-B32\2 ავტომატური ამომრთველი 32ა 2 პოლუსა
PL7-B63\2 ავტომატური ამომრთველი 63ა 2 პოლუსა
კოდი
აღწერა
PL7-C 1\1 ავტომატური ამომრთველი 2ა 1 პოლუსა
PL7-C 2\1 ავტომატური ამომრთველი 2ა 1 პოლუსა
PL7-C 6\1 ავტომატური ამომრთველი 2ა 1 პოლუსა
PL7-C10\1 ავტომატური ამომრთველი 10ა 1 პოლუსა
PL7-C16\1 ავტომატური ამომრთველი 16ა 1 პოლუსა
PL7-C20\1 ავტომატური ამომრთველი 20ა 1 პოლუსა
PL7-C25\1 ავტომატური ამომრთველი 25ა 1 პოლუსა
PL7-C32\1 ავტომატური ამომრთველი 32ა 1 პოლუსა
PL7-B4\1-HS ავტომატური ამომრთველი 4ა 1 პოლუსა მართვის წრედებისათვის
PL7-B 4\1 ავტომატური ამომრთველი 4ა 1 პოლუსა
PL7-B 6\1 ავტომატური ამომრთველი 6ა 1 პოლუსა
PL7-B10\1 ავტომატური ამომრთველი 10ა 1 პოლუსა
PL7-B16\1 ავტომატური ამომრთველი 16ა 1 პოლუსა
PL7-B20\1 ავტომატური ამომრთველი 20ა 1 პოლუსა
PL7-B25\1 ავტომატური ამომრთველი 25ა 1 პოლუსა
PL7-B32\1 ავტომატური ამომრთველი 32ა 1 პოლუსა
კოდი
აღწერა
SE-LV429630 ავტომატური ამომრთველი 3P3D TM100D NSX100F
SE-LV430630 ავტომატური ამომრთველი 3P3D TM160D NSX160F
SE-LV430631 ავტომატური ამომრთველი 3P3D TM125D NSX160F
SE-LV431630 ავტომატური ამომრთველი 3P3D TM250D NSX250F
SE-LV431631 ავტომატური ამომრთველი 3P3D TM200D NSX250F
SE-LV432693 ავტომატური ამომრთველი 3P3D MICROLOGIC 2.3 400A NSX400N
SE-LV432893 ავტომატური ამომრთველი 3P3D MICROLOGIC 2.3 630A NSX630N
SE-NT12H13PML2AHH Masterpact 1250A 42kA ჰორიზონტალური გამოსვლები
SE-NW32H13PML2AHH ატომატურიpact 1250A 42kA ჰორიზონტა ამომრთველი 3200ა
კოდი
აღწერა
Ex9BN B1ავტომატური ამომრთველი 6კა 1ა 3პოლუსა
Ex9BN B2ავტომატური ამომრთველი 6კა 2ა 3პოლუსა
Ex9BN B3ავტომატური ამომრთველი 6კა 3ა 3პოლუსა
Ex9BN B4ავტომატური ამომრთველი 6კა 4ა 3პოლუსა
Ex9BN B6ავტომატური ამომრთველი 6კა 6ა 3პოლუსა
Ex9BN B8ავტომატური ამომრთველი 6კა 8ა 3პოლუსა
Ex9BN B10ავტომატური ამომრთველი 6კა 10ა 3პოლუსა
Ex9BN B13ავტომატური ამომრთველი 6კა 13ა 3პოლუსა
Ex9BN B16ავტომატური ამომრთველი 6კა 16ა 3პოლუსა
Ex9BN B20ავტომატური ამომრთველი 6კა 20ა 3პოლუსა
Ex9BN B25ავტომატური ამომრთველი 6კა 25ა 3პოლუსა
Ex9BN B32ავტომატური ამომრთველი 6კა 32ა 3პოლუსა
Ex9BN B40ავტომატური ამომრთველი 6კა 40ა 3პოლუსა
Ex9BN B50ავტომატური ამომრთველი 6კა 50ა 3პოლუსა
Ex9BN B63ავტომატური ამომრთველი 6კა 63ა 3პოლუსა
Ex9BN C1ავტომატური ამომრთველი 6კა 1ა 3პოლუსა
Ex9BN C2ავტომატური ამომრთველი 6კა 2ა 3პოლუსა
Ex9BN C3ავტომატური ამომრთველი 6კა 3ა 3პოლუსა
Ex9BN C4ავტომატური ამომრთველი 6კა 4ა 3პოლუსა
Ex9BN C6ავტომატური ამომრთველი 6კა 6ა 3პოლუსა
Ex9BN C8ავტომატური ამომრთველი 6კა 8ა 3პოლუსა
Ex9BN C10ავტომატური ამომრთველი 6კა 10ა 3პოლუსა
Ex9BN C13ავტომატური ამომრთველი 6კა 13ა 3პოლუსა
Ex9BN C16ავტომატური ამომრთველი 6კა 16ა 3პოლუსა
Ex9BN C20ავტომატური ამომრთველი 6კა 20ა 3პოლუსა
Ex9BN C25ავტომატური ამომრთველი 6კა 25ა 3პოლუსა
Ex9BN C32ავტომატური ამომრთველი 6კა 32ა 3პოლუსა
Ex9BN C40ავტომატური ამომრთველი 6კა 40ა 3პოლუსა
Ex9BN C50ავტომატური ამომრთველი 6კა 50ა 3პოლუსა
Ex9BN C63ავტომატური ამომრთველი 6კა 63ა 3პოლუსა
კოდი
აღწერა
PLHT-C 80\1 ავტომატური ამომრთველი 80ა 1 პოლუსა
PLHT-C80\1 ავტომატური ამომრთველი 80ა 1 პოლუსა
PLHT-C100\1 ავტომატური ამომრთველი 100ა 1 პოლუსა
LH -125\1\C ავტომატური ამომრთველი 125ა 1 პოლუსა
PLHT-C125\1 ავტომატური ამომრთველი 125ა 1 პოლუსა
კოდი
აღწერა
BZMB1-A50-BT ავტომატური ამომრთველი 50ა 25კა
BZMB1-A63-BT ავტომატური ამომრთველი 63ა 25კა
BZMB1-A80-BT ავტომატური ამომრთველი 80ა 25კა
BZMB1-A100-BT ავტომატური ამომრთველი 100ა 25კა
BZMB2-A160 ავტომატური ამომრთველი 160ა 25კა
BZMB2-A200 ავტომატური ამომრთველი 200ა 25კა
BZMB2-A250 ავტომატური ამომრთველი 250ა 25კა
კოდი
აღწერა
BZMB1-A50-BT ავტომატური ამომრთველი 50ა 25კა
BZMB1-A50-BT ავტომატური ამომრთველი 50ა 25კა
BZMB1-A63-BT ავტომატური ამომრთველი 63ა 25კა
BZMB1-A80-BT ავტომატური ამომრთველი 80ა 25კა
BZMB1-A100-BT ავტომატური ამომრთველი 100ა 25კა
BZMB2-A160 ავტომატური ამომრთველი 160ა 25კა
BZMB2-A200 ავტომატური ამომრთველი 200ა 25კა
BZMB2-A250 ავტომატური ამომრთველი 250ა 25კა
კოდი
აღწერა
Ex9BN B1ავტომატური ამომრთველი 6კა 1ა 1პოლუსა
Ex9BN B2 ავტომატური ამომრთველი 6კა 2ა 1პოლუსა
Ex9BN B3ავტომატური ამომრთველი 6კა 3ა 1პოლუსა
Ex9BN B4ავტომატური ამომრთველი 6კა 4ა 1პოლუსა
Ex9BN B6ავტომატური ამომრთველი 6კა 6ა 1პოლუსა
Ex9BN B8ავტომატური ამომრთველი 6კა 8ა 1პოლუსა
Ex9BN B10ავტომატური ამომრთველი 6კა 10ა 1პოლუსა
Ex9BN B13ავტომატური ამომრთველი 6კა 13ა 1პოლუსა
Ex9BN B16ავტომატური ამომრთველი 6კა 16ა 1პოლუსა
Ex9BN B20ავტომატური ამომრთველი 6კა 20ა 1პოლუსა
Ex9BN B25ავტომატური ამომრთველი 6კა 25ა 1პოლუსა
Ex9BN B32ავტომატური ამომრთველი 6კა 32ა 1პოლუსა
Ex9BN B40ავტომატური ამომრთველი 6კა 40ა 1პოლუსა
Ex9BN B50ავტომატური ამომრთველი 6კა50ა 1პოლუსა
Ex9BN B63ავტომატური ამომრთველი 6კა 63ა 1პოლუსა
Ex9BN C1ავტომატური ამომრთველი 6კა 1ა 1პოლუსა
Ex9BN C2ავტომატური ამომრთველი 6კა 2ა 1პოლუსა
Ex9BN C3ავტომატური ამომრთველი 6კა 3ა 1პოლუსა
Ex9BN C4ავტომატური ამომრთველი 6კა 4ა 1პოლუსა
Ex9BN C6ავტომატური ამომრთველი 6კა 6ა 1პოლუსა
Ex9BN C8ავტომატური ამომრთველი 6კა 8ა 1პოლუსა
Ex9BN C10ავტომატური ამომრთველი 6კა 10ა 1პოლუსა
Ex9BN C13ავტომატური ამომრთველი 6კა 13ა 1პოლუსა
Ex9BN C16ავტომატური ამომრთველი 6კა 16ა 1პოლუსა
Ex9BN C20ავტომატური ამომრთველი 6კა 20ა 1პოლუსა
Ex9BN C25ავტომატური ამომრთველი 6კა 25ა 1პოლუსა
Ex9BN C32ავტომატური ამომრთველი 6კა 32ა 1პოლუსა
Ex9BN C40ავტომატური ამომრთველი 6კა 40ა 1პოლუსა
Ex9BN C50ავტომატური ამომრთველი 6კა 50ა 1პოლუსა
Ex9BN C63ავტომატური ამომრთველი 6კა 63ა 1პოლუსა
Ex9BN B1ავტომატური ამომრთველი 6კა 1ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN B2ავტომატური ამომრთველი 6კა 2ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN B3ავტომატური ამომრთველი 6კა 3ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN B4ავტომატური ამომრთველი 6კა 4ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN B6ავტომატური ამომრთველი 6კა 6ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN B8ავტომატური ამომრთველი 6კა 8ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN B10ავტომატური ამომრთველი 6კა 10ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN B13ავტომატური ამომრთველი 6კა 13ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN B16ავტომატური ამომრთველი 6კა 16ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN B20ავტომატური ამომრთველი 6კა 20ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN B25ავტომატური ამომრთველი 6კა 25ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN B32ავტომატური ამომრთველი 6კა 32ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN B40ავტომატური ამომრთველი 6კა 40ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN B50ავტომატური ამომრთველი 6კა 50ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN B63ავტომატური ამომრთველი 6კა 63ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN C1ავტომატური ამომრთველი 6კა 1ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN C2ავტომატური ამომრთველი 6კა 2ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN C3ავტომატური ამომრთველი 6კა 3ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN C4ავტომატური ამომრთველი 6კა 4ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN C6ავტომატური ამომრთველი 6კა 6ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN C8ავტომატური ამომრთველი 6კა 8ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN C10ავტომატური ამომრთველი 6კა 10ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN C13ავტომატური ამომრთველი 6კა 13ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN C16ავტომატური ამომრთველი 6კა 16ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN C20ავტომატური ამომრთველი 6კა 20ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN C25ავტომატური ამომრთველი 6კა 25ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN C32ავტომატური ამომრთველი 6კა 32ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN C40ავტომატური ამომრთველი 6კა 40ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN C50ავტომატური ამომრთველი 6კა 50ა 1+Nპოლუსა
Ex9BN C63ავტომატური ამომრთველი 6კა 63ა 1+Nპოლუსა
კოდი
აღწერა
NZM1-XDV სახელურიანი გადამრთველი ჩამკეტით
NZM2-XDV სახელურიანი გადამრთველი ჩამკეტით
NZM3-XDV სახელურიანი გადამრთველი ჩამკეტით
NZM4-XDV სახელურიანი გადამრთველი ჩამკეტით
NZM1-XTD სახელურიანი გადამრთველი კარებიდან
NZM1-XTVD სახელურიანი გადამრთველი კარებიდან
NZM2-XTVD სახელურიანი გადამრთველი კარებიდან
NZM3-XTD-0 სახელურიანი გადამრთველი კარებიდან
NZM3-XTVD სახელურიანი გადამრთველი კარებიდან
NZM4-XTD სახელურიანი გადამრთველი კარებიდან
NZM4-XTVD სახელურიანიგადამრთველი კარებიდან
NZM1\2-XV4 კარებიდან სახელურიანი გადამრთველის ღერო
NZM3\4-XV4 კარებიდან სახელურიანი გადამრთველის ღერო
NZM2-XD მბრუნავი სახელურიანი გადამრთველი
NZM3-XD მბრუნავი სახელურიანი გადამრთველი
NZM4-XD მბრუნავი სახელურიანი გადამრთველი
NZM1-XKR მომჭერი
NZM2-XKS მომჭერი ხამუტისებრი
NZM3-XKA2 მომჭერი ხამუტისებრი
NZM2-XKR მომჭერი
NZM3-XKR მომჭერი
NZM4-XKR მომჭერი ხამუტისებრი
NZM4-XKA მომჭერი ხამუტისებრი
NZM4-4-XKA მომჭერი ხამუტისებრი
NZM2-XR208-240AC ამძრავი 208-240AC
NZM2-XRD208-240AC ამძრავი 208-240AC
NZM3-XR208-240AC ამძრავი 208-240AC
NZM3-XR48-60DC ამძრავი 48-60DC
NZM4-XR208-240A ამძრავი
NZM1-XA208-250AC\DC დამოუკიდებელი მომხსნელი
NZM1-XU24DC მინიმალური ძაბვის გამთიშველი
NZM2-3-XU208-240AC დამოუკიდებელი მომხსნელი
NZM2-XMVR მექანიკური ბლოკირება
NZM2\3-XA208-250AC\DC დამოუკიდებელი მომხსნელი
NZM2\3-XU20b-240ac დამოუკიდებელი მომხსნელი
NZM3-XMVR ამძრავის მექანიკური ბლოკირება
NZM4-XA208-250AC\DC დამოუკიდებელი მომხსნელი
NZM-XBZ225 მექანიკური ბლოკირების ტროსი
NZM-XBZ600 მექანიკური ბლოკირების ტროსი
NZM1-XMV მექანიკური ბლოკირების ადფტერი
NZM2-XMV მექანიკური ბლოკირების ადფტერი
NZM3-XMV მექანიკური ბლოკირების ადფტერი
NZM4-XMV მექანიკური ბლოკირების ადფტერი
NZM-XDMI-DPV1 ბლოკი PROFIBUS
NZM-XDMI612 ბლოკი PROFIBUS
NZM1-XBR წინა პანელზე სამაგრი საფარი
NZM1\2-XAB ავტომატის სიმაღლის გასასწორებელი 4ცალი
NZM2-250-XKC მომჭერი ხამუტისებრი
NZM2-XBR წინა პანელზე სამაგრი საფარი
NZM3-XAB ავტომატის სიმაღლის გასასწორებელი 4ცალი
NZM3-XBR წინა პანელზე სამაგრი საფარი
კოდი
აღწერა
PL6-B6\3 ავტომატური ამომრთველი 6ა 3 პოლუსა
PL6-B63\3 ავტომატური ამომრთველი 63ა 3 პოლუსა
PL6-C4\3 ავტომატური ამომრთველი 4ა 3 პოლუსა
PL6-C6\3 ავტომატური ამომრთველი 6ა 3 პოლუსა
PL6-C10\3 ავტომატური ამომრთველი 10ა 3 პოლუსა
PL6-C16\3 ავტომატური ამომრთველი 16ა 3 პოლუსა
PL6-C20\3 ავტომატური ამომრთველი 20ა 3 პოლუსა
PL6-C25\3 ავტომატური ამომრთველი 25ა 3 პოლუსა
PL6-C32\3 ავტომატური ამომრთველი 32ა 3 პოლუსა
PL6-C40\3 ავტომატური ამომრთველი 40ა 3 პოლუსა
PL6-C50\3 ავტომატური ამომრთველი 50ა 3 პოლუსა
PL6-C63\3 ავტომატური ამომრთველი 63ა 3 პოლუსა
© 2018