კოდი
აღწერა
PLHT-C63\3 ავტომატური ამომრთველი 63ა 3 პოლუსა
PLHT-C80\3 ავტომატური ამომრთველი 80ა 3 პოლუსა
PLHT-C100\3 ავტომატური ამომრთველი 100ა 3 პოლუსა
PLHT-C125\3 ავტომატური ამომრთველი 125ა 3 პოლუსა
კოდი
აღწერა
PL6-B2\1ავტომატური ამომრთველი 2ა 1 პოლუსა
PL6-B4\1ავტომატური ამომრთველი 4ა 1 პოლუსა
PL6-B6\1 ავტომატური ამომრთველი 6ა 1 პოლუსა
PL6-B10\1 ავტომატური ამომრთველი 10ა 1 პოლუსა
PL6-B13\1 ავტომატური ამომრთველი 13ა 1 პოლუსა
PL6-B16\1 ავტომატური ამომრთველი 16ა 1 პოლუსა
PL6-B20\1 ავტომატური ამომრთველი 20ა 1 პოლუსა
PL6-B25\1 ავტომატური ამომრთველი 25ა 1 პოლუსა
PL6-B32\1 ავტომატური ამომრთველი 32ა 1 პოლუსა
PL6-B40\1 ავტომატური ამომრთველი 40ა 1 პოლუსა
PL6-C2\1 ავტომატური ამომრთველი 2ა 1 პოლუსა
PL6-C4\1 ავტომატური ამომრთველი 4ა 1 პოლუსა
PL6-C6\1 ავტომატური ამომრთველი 6ა 1 პოლუსა
PL6-C10\1 ავტომატური ამომრთველი 10ა 1 პოლუსა
PL6-C13\1 ავტომატური ამომრთველი 13ა 1 პოლუსა
PL6-C16\1 ავტომატური ამომრთველი 16ა 1 პოლუსა
PL6-C20\1 ავტომატური ამომრთველი 20ა 1 პოლუსა
PL6-C25\1 ავტომატური ამომრთველი 25ა 1 პოლუსა
PL6-C32\1 ავტომატური ამომრთველი 32ა 1 პოლუსა
PL6-C40\1 ავტომატური ამომრთველი 40ა 1 პოლუსა
PL6-C50\1 ავტომატური ამომრთველი 50ა 1 პოლუსა
PL6-C63\1 ავტომატური ამომრთველი 63ა 1 პოლუსა
კოდი
აღწერა
LZMC1-A50-I ავტომატური ამომრთველი 50ა
LZMC1-A40-I ავტომატური ამომრთველი 40ა
LZMC1-A32-I ავტომატური ამომრთველი 32ა
LZMC1-A25-I ავტომატური ამომრთველი 25ა
LZMC1-A20-I ავტომატური ამომრთველი 20ა
LZMC1-A63-I ავტომატური ამომრთველი 63ა
LZMC1-A80-I ავტომატური ამომრთველი 80ა
LZMC1-A100-I ავტომატური ამომრთველი 100ა
LZMC1-A125-I ავტომატური ამომრთველი 125ა
LZMC1-A160-I ავტომატური ამომრთველი 160ა
LZMC2-A160-I ავტომატური ამომრთველი 160ა
LZMC2-A200-I ავტომატური ამომრთველი 200ა
LZMC2-A250-I ავტომატური ამომრთველი 250ა
LZMC2-A300-I ავტომატური ამომრთველი 300ა
LZMN3-A320-I ავტომატური ამომრთველი 320ა
LZMN3-A400-I ავტომატური ამომრთველი 400ა
LZMN3-A500-I ავტომატური ამომრთველი 500ა
LZMN3-AE630-I ავტომატური ამომრთველი 630ა
LZMN4-AE800-I ავტომატური ამომრთველი 800ა
LZMN4-AE1000-I ავტომატური ამომრთველი 1000ა
LZMN4-AE1250-I ავტომატური ამომრთველი 1250ა
LN1-63-I გამთიშველი 63ა
LN1-100-I გამთიშველი 100ა
LN1-125-I გამთიშველი 125ა
LN1-160-I გამთიშველი 160ა
LN2-160-I გამთიშველი 160ა
LN2-200-I გამთიშველი 200ა
LN2-250-I გამთიშველი 250ა
LN3-400-I გამთიშველი 400ა
LN3-630-I გამთიშველი 630ა
LN4-800-I გამთიშველი 800ა
LN4-1000-I გამთიშველი 1000ა
LN4-1250-I გამთიშველი 1250ა
LN4-1600-I გამთიშველი 1600ა
კოდი
აღწერა
CFI6-40\2\003 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF6-25\2\003 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF6-25\2\003 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF6-40\2\003 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF6-63\2\003 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF6-25\4\003 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF6-40\4\003 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF6-63\4\003 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF7-100\4\003 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF7-16\2\001 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF7-25\2\003-A-DE დიფერენც. გაჟონვის რელე ავტომატის ფუნქციით
PF7-25\4\003 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF7-25\4\003-A-DE დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF7-40\4\003 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF7-63\4\003 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF7-80\4\0.03 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF7-80\4\003 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF6-25\2\01 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF6-25\4\01 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF6-40\2\01 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF6-40\4\01 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF6-63\2\01 დიფერენც. გაჟონვის რელე
PF6-63\4\01 დიფერენც. გაჟონვის რელე
CKN6-32\1N\B\003 დიფერენც. გაჟონვის რელე ავტომატის ფუნქციით
CKN6-32\1N\C\003 დიფერენც. გაჟონვის რელე ავტომატის ფუნქციით
CKN6-40\1N\C\003 დიფერენც. გაჟონვის რელე ავტომატის ფუნქციით
F7-25\2\0,03 დიფერენც. გაჟონვის რელე ავტომატის ფუნქციით
F7-40\2\0,03 დიფერენც. გაჟონვის რელე ავტომატის ფუნქციით
FL7-20\1N\0,03\ დიფერენც. გაჟონვის რელე ავტომატის ფუნქციით
FL7-25\1N\0,03\ დიფერენც. გაჟონვის რელე ავტომატის ფუნქციით
FL7-32\1N\0.03\ დიფერენც. გაჟონვის რელე ავტომატის ფუნქციით
FL7-6\1N\0,03\B დიფერენც. გაჟონვის რელე ავტომატის ფუნქციით
PFL7-10\1N\B\003 დიფ რელე ავტომატის ფუნქციით
PFL7-16\1N\B\03 დიფ რელე ავტომატის ფუნქციით
PFL7-25\1N\B\003 დიფ რელე ავტომატის ფუნქციით
PFL7-32\1N\B\003 დიფ რელე ავტომატის ფუნქციით
PFL7-40\1N\B\003 დიფ რელე ავტომატის ფუნქციით
PFL6-10\1N\B\003 დიფ რელე ავტომატის ფუნქციით
PFL6-16\1N\B\003 დიფ რელე ავტომატის ფუნქციით
PFL6-20\1N\B\003 დიფ რელე ავტომატის ფუნქციით
PFL6-25\1N\B\003 დიფ რელე ავტომატის ფუნქციით
PFL6-25\1N\C\003 დიფ რელე ავტომატის ფუნქციით
PFL6-32\1N\C\003 დიფ რელე ავტომატის ფუნქციით
PFL6-40\1N\C\003 დიფ რელე ავტომატის ფუნქციით
PFL6-6\1N\B\003 დიფ რელე ავტომატის ფუნქციით
PFL4-10\1N\B\003 დიფ რელე ავტომატის ფუნქციით
PFL4-16\1N\B\003 დიფ რელე ავტომატის ფუნქციით
PFL4-20\1N\B\003 დიფ რელე ავტომატის ფუნქციით
PFL4-25\1N\B\003 დიფ რელე ავტომატის ფუნქციით
PFL4-32\1N\B\003 დიფ რელე ავტომატის ფუნქციით
PFNM-100\4\0.03 დიფერენც. გაჟონვის რელე
კოდი
აღწერა
PL7-C 6\2 ავტომატური ამომრთველი 6ა 2 პოლუსა
PL7-C40\2 ავტომატური ამომრთველი 40ა 2 პოლუსა
PL7-C63\2 ავტომატური ამომრთველი 63ა 2 პოლუსა
PL7-B 6\2 ავტომატური ამომრთველი 6ა 2 პოლუსა
PL7-B16\2 ავტომატური ამომრთველი 16ა 2 პოლუსა
PL7-B32\2 ავტომატური ამომრთველი 32ა 2 პოლუსა
PL7-B63\2 ავტომატური ამომრთველი 63ა 2 პოლუსა
კოდი
აღწერა
PL6-B6\3 ავტომატური ამომრთველი 6ა 3 პოლუსა
PL6-B63\3 ავტომატური ამომრთველი 63ა 3 პოლუსა
PL6-C4\3 ავტომატური ამომრთველი 4ა 3 პოლუსა
PL6-C6\3 ავტომატური ამომრთველი 6ა 3 პოლუსა
PL6-C10\3 ავტომატური ამომრთველი 10ა 3 პოლუსა
PL6-C16\3 ავტომატური ამომრთველი 16ა 3 პოლუსა
PL6-C20\3 ავტომატური ამომრთველი 20ა 3 პოლუსა
PL6-C25\3 ავტომატური ამომრთველი 25ა 3 პოლუსა
PL6-C32\3 ავტომატური ამომრთველი 32ა 3 პოლუსა
PL6-C40\3 ავტომატური ამომრთველი 40ა 3 პოლუსა
PL6-C50\3 ავტომატური ამომრთველი 50ა 3 პოლუსა
PL6-C63\3 ავტომატური ამომრთველი 63ა 3 პოლუსა
კოდი
აღწერა
Z-ASA\24 დამოუკიდებელი მომხსნელი 24ვ
Z-ASA\230 დამოუკიდებელი მომხსნელი 230ვ
Z-LHASA\230 დამოუკიდებელი მომხსნელი 230ვ
Z7-USA\230 დამოუკიდებელი მომხსნელი 230ვ
Z-HK დამხმარე კონტაქტი PL6,PL7
Z-LHK დამხმარე კონტაქტი PLHT
Z-AHK დამხმარე კონტაქტი Z-MS
Z-NHK დამხმარე კონტაქტი Z-MS, PL6, PL7
ZP-IHK დამხმარე კონტაქტი PL6, PL7
კოდი
აღწერა
PL6-C10\2 ავტომატური ამომრთველი 10ა 2 პოლუსა
PL6-B6\2 ავტომატური ამომრთველი 6ა 2 პოლუსა
PL6-B6\1N ავტომატური ამომრთველი 1+N 6ა
PL6-B10\1N ავტომატური ამომრთველი 1+N 10ა
PL6-B16\1N ავტომატური ამომრთველი 1+N 16ა
PL6-B20\2 ავტომატური ამომრთველი 20ა 2 პოლუსა
PL6-C16\2 ავტომატური ამომრთველი 16ა 2 პოლუსა
PL6-C6\1N ავტომატური ამომრთველი 1+N 6ა
PL6-C20\2 ავტომატური ამომრთველი 20ა 2 პოლუსა
PL6-C10\1N ავტომატური ამომრთველი 1+N 10ა
PL6-C16\1N ავტომატური ამომრთველი 1+N 16ა
PL6-C25\2 ავტომატური ამომრთველი 25ა 2 პოლუსა
PL6-C32\2 ავტომატური ამომრთველი 32ა 2 პოლუსა
PL6-C40\2 ავტომატური ამომრთველი 40ა 2 პოლუსა
PL6-C50\2 ავტომატური ამომრთველი 50ა 2 პოლუსა
PL6-C63\2 ავტომატური ამომრთველი 63ა 2 პოლუსა
კოდი
აღწერა
PL7-C2\3 ავტომატური ამომრთველი 3პოლუსა 2ა
PL7-C6\3 ავტომატური ამომრთველი 6ა 3 პოლუსა
PL7-C10\3 ავტომატური ამომრთველი 3პოლუსა 10ა
PL7-C16\3 ავტომატური ამომრთველი 2ა 3 პოლუსა
PL7-C25\3 ავტომატური ამომრთველი 25ა 3 პოლუსა
PL7-C32\3 ავტომატური ამომრთველი 32ა 3 პოლუსა
PL7-C40\3 ავტომატური ამომრთველი 40ა 3 პოლუსა
PL7-C63\3 ავტომატური ამომრთველი 63ა 3 პოლუსა
PL7-B 6\3 ავტომატური ამომრთველი 6ა 3 პოლუსა
PL7-B10\3 ავტომატური ამომრთველი 10ა 3 პოლუსა
PL7-B16\3 ავტომატური ამომრთველი 16ა 3 პოლუსა
PL7-B20\3 ავტომატური ამომრთველი 20ა 3 პოლუსა
PL7-B25\3 ავტომატური ამომრთველი 25ა 3 პოლუსა
PL7-B32\3 ავტომატური ამომრთველი 32ა 3 პოლუსა
PL7-B40\3 ავტომატური ამომრთველი 40ა 3 პოლუსა
PL7-B50\3 ავტომატური ამომრთველი 50ა 3 პოლუსა
PL7-B63\3 ავტომატური ამომრთველი 63ა 3 პოლუსა
კოდი
აღწერა
Ex9BN B1ავტომატური ამომრთველი 6კა 1ა 3პოლუსა
Ex9BN B2ავტომატური ამომრთველი 6კა 2ა 3პოლუსა
Ex9BN B3ავტომატური ამომრთველი 6კა 3ა 3პოლუსა
Ex9BN B4ავტომატური ამომრთველი 6კა 4ა 3პოლუსა
Ex9BN B6ავტომატური ამომრთველი 6კა 6ა 3პოლუსა
Ex9BN B8ავტომატური ამომრთველი 6კა 8ა 3პოლუსა
Ex9BN B10ავტომატური ამომრთველი 6კა 10ა 3პოლუსა
Ex9BN B13ავტომატური ამომრთველი 6კა 13ა 3პოლუსა
Ex9BN B16ავტომატური ამომრთველი 6კა 16ა 3პოლუსა
Ex9BN B20ავტომატური ამომრთველი 6კა 20ა 3პოლუსა
Ex9BN B25ავტომატური ამომრთველი 6კა 25ა 3პოლუსა
Ex9BN B32ავტომატური ამომრთველი 6კა 32ა 3პოლუსა
Ex9BN B40ავტომატური ამომრთველი 6კა 40ა 3პოლუსა
Ex9BN B50ავტომატური ამომრთველი 6კა 50ა 3პოლუსა
Ex9BN B63ავტომატური ამომრთველი 6კა 63ა 3პოლუსა
Ex9BN C1ავტომატური ამომრთველი 6კა 1ა 3პოლუსა
Ex9BN C2ავტომატური ამომრთველი 6კა 2ა 3პოლუსა
Ex9BN C3ავტომატური ამომრთველი 6კა 3ა 3პოლუსა
Ex9BN C4ავტომატური ამომრთველი 6კა 4ა 3პოლუსა
Ex9BN C6ავტომატური ამომრთველი 6კა 6ა 3პოლუსა
Ex9BN C8ავტომატური ამომრთველი 6კა 8ა 3პოლუსა
Ex9BN C10ავტომატური ამომრთველი 6კა 10ა 3პოლუსა
Ex9BN C13ავტომატური ამომრთველი 6კა 13ა 3პოლუსა
Ex9BN C16ავტომატური ამომრთველი 6კა 16ა 3პოლუსა
Ex9BN C20ავტომატური ამომრთველი 6კა 20ა 3პოლუსა
Ex9BN C25ავტომატური ამომრთველი 6კა 25ა 3პოლუსა
Ex9BN C32ავტომატური ამომრთველი 6კა 32ა 3პოლუსა
Ex9BN C40ავტომატური ამომრთველი 6კა 40ა 3პოლუსა
Ex9BN C50ავტომატური ამომრთველი 6კა 50ა 3პოლუსა
Ex9BN C63ავტომატური ამომრთველი 6კა 63ა 3პოლუსა
კოდი
აღწერა
PLHT-C80\2 ავტომატური ამომრთველი 80ა 2 პოლუსა
PLHT-C100\2 ავტომატური ამომრთველი 100ა 2 პოლუსა
კოდი
აღწერა
NZMN1-A20 ტომატური ამომრთველი 20ა
NZMN1-A25 ავტომატური ამომრთველი 25ა
NZMN1-A32 ავტომატური ამომრთველი 32ა
NZMN1-A50 ავტომატური ამომრთველი 50ა
NZMN1-A63 ავტომატური ამომრთველი 63ა
NZMN1-A80 ავტომატური ამომრთველი 80ა
NZMN2-4-A160 ავტომატური ამომრთველი 160ა
NZMN2-VE250 ავტომატური ამომრთველი 800ა
NZMN3-4-AE400 ავტომატური ამომრთველი 3+N 400ა
NZMN3-4-AE630 ავტომატური ამომრთველი 3+N 630ა
NZMN3-AE400 ავტომატური ამომრთველი 400ა
NZMN3-AE630 ავტომატური ამომრთველი 630ა
NZMN3-VE400 ავტომატური ამომრთველი 400ა
NZMH3-AE400 ავტომატური ამომრთველი 400ა
NZMH3-AE630 ავტომატური ამომრთველი 630ა
NZMH4-AE1600 ავტომატური ამომრთველი 1600ა
NZMH4-VE630 ავტომატური ამომრთველი 630ა
NZML4-VE800 ავტომატური ამომრთველი 800ა
NZMN4-AE800 ავტომატური ამომრთველი 800ა
NZMH4-VE800 ავტომატური ამომრთველი 800ა
NZMN4-AE1000 ავტომატური ამომრთველი 1000ა
NZMN4-4-AE800 ავტომატური ამომრთველი 3+N 800ა
NZMN4-4-VE1000 ავტომატური ამომრთველი 3+N 1000ა
NZMN4-4-AE1250 ავტომატური ამომრთველი 3+N 1250ა
NZMN4-4-VE1600 ავტომატური ამომრთველი 3+N 1600ა
© 2018